Jenni Nyström Fastighetsförmedling Råå

Nya regler i Bostadsrättslagen

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär tydligare och stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet.

Lagändringen omfattar följande delar:

1. Utan tillstånd får bostadsrättshavaren inte utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser följande:

  • Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation

  • Anordning som hör till ventilationssystemet (exempelvis ventilationsaggregat, ventiler eller ventilationsdon)

  • Eldstad, rökkanal, eller annan del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller)

  • Ingrepp i bärande konstruktion

  • Omfattande ändring av planlösning

  • Ändring i kulturminnesskyddade byggnadsdelar

Tidigare var det möjligt att ange undantag i bostadsrättsföreningens stadgar, lagändringen innebär också att denna möjlighet nu försvinner.

2. Styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till åtgärden

Lagändringen innebär att styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till renoveringen. Exempel på villkor kan vara våtrumsintyg, entreprenörens certifikat, ritningar, besiktningsprotokoll med mera. Styrelsen får dock endast neka tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

3. En bostadsrättshavare som inte vill godta styrelsens beslut kan överklaga till hyresnämnden.

Bostadsrättshavaren kan med start 1 januari 2023 överklaga till hyresnämnden om styrelsen inte lämnat tillstånd till en renoveringsåtgärd, eller tycker att styrelsen har ställt upp orimliga villkor. Har bostadsrättshavaren inte fått tillstånd till renoveringen antingen av styrelsen eller hyresnämnden är renoveringen otillåten.

4. Otillåten renovering kan leda till uppsägning av bostadsrätten.

Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

 

De nya reglerna gäller endast renoveringar som utförs under 2023 och framåt.

Aktuellt

2023-09-01

Sommaren börjar gå mot sitt slut och hösten gör sig redo att ta vid.

2023-08-07

Vi hälsar vår nya mäklarassistent Hannah Jangsell varmt välkommen till oss

2023-06-29

Vi finns här för dig!

En riktigt härlig sommar önskar vi er.