Dataskyddspolicy

Regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Jenni Nyström fastighetsförmedling vill se till att alla uppdrag både blir bra och känns bra. Därför är vi noga med att följa lagstiftning och också informera alla. Det gör vi bland annat genom att berätta varför vi hanterar personuppgifter,
hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som kund eller spekulant.

Om du vill veta mer detaljer, så är du alltid välkommen att kontakta oss!
Då får du en fördjupad version av det som vi mer kortfattat beskriver här.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Vi behöver personuppgifter för att kunna fullfölja vårt arbete.
Till exempel är det uppgifter om säljare, potentiella säljare, köpare, budgivare, spekulanter och övriga som tar kontakt med oss via telefon eller internet. Uppgifterna kan t ex röra namn, telefonnummer, mail och adress.
Vi har, förutom GDPR och andra lagar kring behandling av personuppgifter, Fastighetsmäklarlagen som styr vårt arbete.

Den säger att vi har ett stort ansvar i att till exempel säkerställa vem som är vem, att se till att alla förhandlingar går rätt till och att kunna redovisa det.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi sparar bara de uppgifter som behövs för vårt uppdrag och så snart vi inte behöver uppgifterna längre, så raderas de. Här följer vi den praxis som branschen har utarbetat samt Fastighetsmäklarlagen. Vi skyddar både de uppgifter som vi sparar på kontoret och de som sparas digitalt. Vi delger inte dina personuppgifter vidare utan att det finns ett uttalat syfte som har med uppdraget att göra och som du är medveten om. Till exempel kan en bostadsrättsförening behöva personuppgifter om en köpare. Vi använder enbart dina uppgifter för att fullfölja det uppdrag som vi har.

Vilka rättigheter har du som kund?

Du har rätt att höra av dig för att få veta vilka personuppgifter vi har, för att rätta eventuella
felaktiga uppgifter och för att på olika sätt begränsa vilka personuppgifter som vi sparar om dig. Så länge som inte någon annan lag kräver att vi ska spara dina uppgifter, så har du till exempel rätt att begära radering av dina uppgifter i alla våra register eller att vi avslutar ditt deltagande i vårt spekulantregister. Fastighetsmäklarlagen säger att vissa uppgifter måste sparas i 10 år och det gäller före rätten att bli raderad från ett register.